265

Doğal gaz hangi açılardan üstündür?

Doğal gaz; çevreyi kirletmeyen, “çevreci” bir enerji kaynağıdır. İçinde kirletici kükürt oksitler ve karbon atıkları meydana getirmemektedir  Dünyada kullanımı hızla yaygınlaşan, yüksek ısıl değeri ile cazip bir gazdır.  Yüksek verimle yanar; çünkü gaz halinde olması nedeniyle, yanıcı ve yakıcı moleküllerin birleşmesi daha kolaydır.  Otomatik kontrole uygun olduğundan enerjiyi istediğiniz oranda kullanma ve tasarruf etme şansı vardır. Çok kısa sürede yakılabilir ve gerektiğinde söndürülür.  Her türlü güvenlik sistemi ile daha sorunsuz kullanıldığından kazan dairelerinde gazın depo edilmesi gerekmez,  Diğer yakıtlara göre ucuzdur  Petrolün bilinen kaynakları için 30 yıllık bir ömür biçilirken, bu süre doğalgaz için 70 yıldır.