Merkezi sistemde kazan kapasitesi nasıl belirlenmelidir?

Doğal gaz kullanacak binada yeni kazanın kapasitesi belirlenirken öncelikle varsa eski kazanın kapasite değerine bakılmalıdır. Bunun yanı sıra binadaki radyatör  adetleri ve su hacmi hesaplanarak mevcut kazan kapasitesinin uyup uymadığına bakılmalıdır. Eğer binada ısınma sorunu varsa dairelerin ısı kaybı hesabı yapılarak bu kapasiteye uygun kazan seçilmelidir.