Öğrenci Proje Yarışmaları

Vakfımız, Türkiye’nin ilk ve en büyük teknoloji tabanlı girişimcilik yarışması olan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yeni Fikirler Yeni İşler girişimcilik yarışmasına 2005 yılından bu yana destekçi olmuş ve bundan sonra da Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinde gerçekleşen öğrenci proje yarışmalarına destekçi olmuştur.

Her geçen yıl kendini yenileyen ve geliştiren bu tür öğrenci proje yarışmaları, sağladığı destekler ile genç girişimcilerin iş kurma süreçlerini başlatmakta, geliştirmekte ve büyütmektedir.

Öğrenci proje yarışmaları sadece yarışma sonucunda değil, yarışma süresince ve yarışma sonrasında da sunduğu destekler ile yarışmaya dahil olan herkesin girişimcilik konusundaki yetenek ve imkanlarını geliştirmek için katkı sunmaktadır.

Sürdürebilirlik kavramının en iyi örneklerinden de olan bu tür yarışmaların başlangıç sürecinde Vakfımızın öncü olması büyük bir mutluluk kaynağıdır.